Hello world!

Cze??, dzi? nasz?a mnie potrzeba za?ożenia bloga. Czym jest ?w pami?tnik, każdy powinien wiedzie?. Na sam pocz?tek nie mam nic konkretnego do zaproponowania, ale z czasem postaram si? ożywi? ten cichy k?t internetu. Jakimi tematami b?d? zapycha? kolejne rokordy bazy danych? A to już zależy od mojego humoru, inwencji tw?rczej i weny. Zajmiemy si? tematyk? PHP, bazami danych, zachowaniem standard?w, czasem javascriptem… Nie zabraknie r?wnież moich prywatnych wpis?w dotycz?cych mojego (i nie tylko) życia. Na pocz?tek krzykn?: HELLO WORLD! 🙂

< ?php</p>
</p><p>final class HelloWorld<br />
{<br />
private static $_sHelloComment = 'Hello World!';</p>
<p>public static function SayWelcome()<br />
{<br />
return self::$_sHelloComment;<br />
}<br />
}</p>
<p>echo HelloWorld::SayWelcome();</p>
<p>?></p>
<p>