Symfony2 Redis Session Handler

Context

When you scale a PHP

application you have to consider several aspects of runtime environment such us:

 • Bytecode caching (e.x. APC or Zend Optimizer Plus or eAccelerator), more;
 • Reading project files from RAM instead of HDD;
 • Caching and minify static content etc.
 • One additional aspect is storing sessions.

By default, PHP stores sessions in files. There are also several approaches to speed up saving sessions, such us memcached, mapping save_path folder as ramdisc, etc.

In scaling approaches there is important that many worker nodes (with deployed application) runs the same code, round-robin selected or load-ballanced, but have the same space to store sessions, because there is no guarantee in distributes architecture, that next user’s request will be handled by the same node. This implies, that session memory have to be shared between nodes, unfortunately storing these data in local

RAM doesn’t meet this requirement.

Redis as PHP Session Handler

One of additional approach to storing sessions in fast-memory is Redis – key-value store. This could be configured as centralized or distributed database.

There is available a Redis session_handler for PHP. To use it:

 1. install Redis first as a service [more]
 2. copy/compile redis.so PHP extension [more information]
 3. register an extension in php.ini configuration file
 4. reconfigure session.save_handler in your php.ini configuration file, or set it directly on runtime by writing for e.x.:
ini_set('session.save_handler', 'redis');
ini_set('session.save_path', 'tcp://localhost:6379');
Redis Session Handler in Symfony 2

I am using Symfony 2 framework. Unfortunately, 4th step don’t affects the application. You have to register own SessionHandler in config.yml file:

framework:
 session:
 handler_id: session_handler_redis

This configuration uses new SessionHandler registered ad session_handler_redis Symfony Service (more).

We have to write own SessionHandler in Symfony. I have found the Redis SessionHandler proposed by Andrej Hudec on GitHub (original code here). I have decided to use and improve existing implementation.

Declare new SessionHandler class somewhere in your project:

<?php

namespace Fokus\Webapp\CommonBundle\SessionHandler;

use \Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Storage\Handler\NativeSessionHandler;

/**
 * NativeRedisSessionStorage.
 *
 * Driver for the redis session 
save hadlers provided by the redis PHP extension. * * @see https://github.com/nicolasff/phpredis * * @author Andrej Hudec <pulzarraider@gmail.com> * @author Piotr Pelczar <me@athlan.pl> */ class NativeRedisSessionHandler extends NativeSessionHandler { /** * Constructor. * * @param string $savePath Path of redis server. */ public function __construct($savePath = "") { if (!extension_loaded('redis')) { throw new \RuntimeException('PHP does not have "redis" session module registered'); } if ("" === $savePath) { $savePath = ini_get('session.save_path'); } if ("" === $savePath) { $savePath = "tcp://localhost:6379"; // guess path } ini_set('session.save_handler', 'redis'); ini_set('session.save_path', $savePath); } }

Now, add the entry that declares

the class as a Symfony Service in services.yml file:

services:
 session_handler_redis:
 class: Fokus\Webapp\CommonBundle\SessionHandler\NativeRedisSessionHandler
 arguments: ["%session_handler_redis_save_path%"]

I have improved Andrzej’s code that you can configure the session handler calling it’s constructor and pass the Redis connection string just in services in Symfony, without touching ini_set or php.ini settings. As you see, the %session_handler_redis_save_path% parameter has been used.

Now, declare the value of parameter in parameters.yml file:

session_handler_redis_save_path: tcp://localhost:6379

That’s all!

Just refresh your page, use the session such us in after loging and check out if it works. Type in command line:

redis-cli

and show all keys stored by PHP Session Handler. Keys begins with string PHPREDIS_SESSION:.

KEYS PHPREDIS_SESSION*

Example output:

redis 127.0.0.1:6379> KEYS PHPREDIS_SESSION*
1) "PHPREDIS_SESSION:s4uvor0u5dcsq5ncgulqiuef14"
2) "PHPREDIS_SESSION:dcu54je80e6feo5rjqvqpv60h7"

Hope it helped!

 

VirtualBox Linux server on Windows

Howdy! Recently I have faced the inconvenience that I have to develop parts of application beeing friendly-configurable on Linux and at the same time installing them on Windows is a nightmare.

What to do when do you develop on Windows, but you need the production environment based on Linux and you don’t want to buy server? Install Linux locally on Windows and run server on VirtualBox installed on Windows. The same story concerns the situation, when the production server have a lot of shit dependencies you don’t want to have on your developing environment, even it is Linux.

So how to connect VirtualBox Linux server from Windows?

 1. Download the VirtualBox and Linux distribution you want to install (.iso format will be convinience). I

  have coised Ubuntu, because of  rapid installation.

 2. Create a new virtual machine for your Linux. More info.
 3. Mount your .iso and install Linux on VirtualBox. Installation is really user-friendly.
 4. Now go to the setting of your virtual machine -> network adapters settings -> and change your network adapter to NAT. More info.
 5. Check if everything is ok, in particular that network adaper on virtual machine obtained the IP address. Just type:
  /sbin/ifconfig

  or:

  /sbin/ifconfig | grep addr

  Note the assigned IP address.

 6. Try to ping your virtual machine from host operating system, where VirtualBox is running:
  ping virtaul_machine_ip_address
 7. If everything is ok, your machines works mutualy. Now, install Open SSH server on your linux. For ubuntu:
  sudo apt-get install openssh-server
 8. Now, you can open the connection on your host device. On windows, you can use Putty for connect to the virtual machine’s command line.

My Ubuntu’s command line from Windows 8. Localy.

linux-windows8

Happy coddin’!

 

PHP cache, semafory

Praktyka cache’owania danych jest powszechna wśród programistów aplikacji webowych ze względu na optymalizację dostępu do danych bezpośrednio ze źródła ich pochodzenia, a w szczególności:

 • trudność dostępu (np. wykonanie skomplikowanych połączeń),
 • ograniczenia dostępu (np. limit odpytywania),
 • długi czas oczekiwania na dane; powodów jest wiele.

O ile tematyką stworzenia samego mechanizmu cache zajęli się m.in. Nospor, możecie podejrzeć jak to wygląda w Zend_Cache, Symfony, czy Kohana; tak ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz.

Zazwyczaj schemat kodu wygląda mniej więcej tak:

< ?php
$oCache = new Cache(); // tworzony jest jakis obiekt cache

if($oCache->expired(3600) || !is_array($aData = $oCache->load())) // sprawdzamy, czy jest cache i nie wygasł
{
 $aData = $oModel->GetSomething(); // zbieramy dane z bazy danych
 $oCache->save($aData);
}

// $aData przechowuje nasze dane do użytku
?>

Symulacja, parę linijek kodu, a ile nieszczęść.

Wszystko działa pięknie, dopóki nie spotkamy się z sytuacją, gdy setki osób (procesów) jednocześnie zechcą zbierać takie dane z bazy danych. Przeprowadźmy zatem krótką dywagację. Załóżmy, że użytkownik #1 wchodzi na stronę, stwierdza, że nie ma cache, lub jest nieświeży, wówczas przechodzi do połączenia się z bazą danych i zaczyna zbierać dane. W tym samym czasie, zanim użytkownikowi #1 zostaną zwrócone dane wchodzi użytkownik #2, który stwierdza, że nie ma cache, bo użytkownik #1 jeszcze nie zebrał danych, postanawia połączyć się z bazą i zrobić to samo, co użytkownik #1, powtarzając niepotrzebnie czynność i dodatkowo obciążając bazę. Można by iść dalej i wprowadzić n użytkowników, którzy powtarzają czynność, dopóki dane nie pojawią się w cache i kolejni użytkownicy będą z niego korzystać. Co się stanie natomiast, gdy kolejka tak narośnie, że użytkownikowi #1 zabraknie zasobów systemowych, aby ukończyć proces zbierania danych, co spowoduje, że pozostałym też? Kolejka będzie wydłużała się w nieskończoność, póki system operacyjny nie podejmie żadnych działań (np. odłączy bazę danych, lub po prostu wyłączy serwer, np. w IIS7 wyłączy cały application pool). Aby doszło do tej kolizji nie jest potrzebne wcale natężenie użytkowników, serwer może akurat np. zajmować się wysyłką maili lub nieoptymalnie zrobionym procesem, który zajmuje zasoby, a w tym czasie wejdzie tylko pięciu użytkowników.

Parę linijek kodu, a ile nieszczęść.

Pojęcie semafora.

Semafor w informatyce – jest chronioną zmienną lub abstrakcyjnym typem danych, który stanowi klasyczną metodę kontroli dostępu przez wiele procesów do wspólnego zasobu w środowisku programowania równoległego.

Więcej na temat semaforów na Wikipedii, bądź w Podstawy informatyki / Stefan Węgrzyn. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.

Podejście do problemu.

< ?php
$oCache = new Cache();

if($oCache->expired(3600) || !is_array($aData = $oCache->load()))
{
 $oCache->savePrepare(); // stawiamy semafor

 $aData = $oModel->GetSomething();
 $oCache->save($aData); // metoda save() może (nie musi) od razu zwolnić semafor, gdy próba zapisu się zakończy
 // jeżeli metoda save() nie zwalnia zasobu, możemy np. użyć:
 // $oCache->saveFinalize();
}

// $aData przechowuje nasze dane do użytku
?>

Rozwiązaniem jest zastosowanie semafora blokującego dostęp do zasobu (w tym przypadku abstrakcyjnie „cache”, mniej abstrakcyjnie może być to plik na dysku, przestrzeń w pamięci operacyjnej, rekord w bazie danych, cokolwiek, co cache przerzymuje). Dla wartości semafora = 1 zasób jest wolny (nieużywany, jest 1 cache), gdy jest mniejszy/równy 0 zasób jest zajęty, ktoś z niego „korzysta”. Zajętość zasobu powinna być sprawdzana przy próbie odczytu. Dopóki zasób nie zostanie zwolniony, nie będzie można określić, czy są dane w cache. Jeżeli nie można określić, czy dane są w cache, należy zaczekać na zwolnienie zasobu.

Teraz nasze rozwiązanie nie dopuści do przytoczonej w powyższym przykładzie sytuacji. Zanim cache nie zostanie odblokowany po próbie zapisu, nie uzyskamy odczytu, czekając na niego i nie przechodząc w skrypcie nigdzie dalej.

Gdy save() się nie powiedzie? Można zastosować timeouty odczytu na load(). Wówczas złapalibyśmy wyjątek i przeszli dalej do realizacji zapisu, tak, jakby semafora nie było.

Implementacja.

Do swoich kodów podchodzę jak najbardziej abstrakcyjnie (tutaj idealnie nada się wzorzec fabryki), zatem stworzyłem klasę Cache, która obsługuje 'silniki’ implementujące interfejs Cache_Engine. Jednym z nich jest silnik Cache_Engine_File, który wykorzystuje pliki na dysku do składowania cache.

Najprostszym semaforem dla plików jest funkcja flock() (gotowe, sprawdzone rozwiązanie, w dodatku na poziomie systemu plików, nic tylko implementować). Sprawa wygląda bardzo prosto, dopóki nie zwolnimy flagi LOCK_EX po jej założeniu, ludzie nie będą czytali z pliku, czekając na zwolnienie dostępu. Ktoś powie: truizm, blokować pliki powinno się przed wykonywaniem na nich operacji. Tak. Ale grunt, w którym miejscu to zablokowanie nastąpi. Wykorzystujemy blokowanie do wyższego celu.

Wg. dokumentacji nie można polegać na flock() w przypadku Windows98 oraz systemów FAT32. Zbyt dużym poziomem abstrakcji jest dla mnie stawianie serwisu na pamięci flash lub Win98, ale faktycznie, najprostsza pamięć flash z systemem FAT32 może się czasem zdarzyć w serwerowniach i nie jest to wcale taki głupi pomysł. Co wtedy? Jako semafor możemy stworzyć plik z suffiksem .lock obok tworzonego pliku cache. Gdy plik istnieje oznacza to, że cache jest zablokowany, jeżeli nie – jest wolny. Czekamy tak długo, aż zostanie usunięty plik .lock.

Przykładowy kod źródłowy.

Przykładowy kod źródłowy obsługuje Cache_Engine_File oraz Cache_Engine_Filelock, gdzie w drugim przypadku można klasy użyć spokojnie na partycjach FAT32. Kod jest przykładowy, dlatego nie obsługuje m.in. zagnieżdżania plików w katalogach, usuwanie cache’u itd, zaimplementowałem tylko zapis i odczyt.

Klasy zostały napisane tak, aby zgłaszane przez nie błędy były zgodnie z ideologią hierarchiczną Exceptions w PHP, przy okazji zapraszam do lektury wpisu „Wyjątki w PHP” autorstwa Tomasza Jędrzejewskiego (Zyxits).

Przykładowe czekanie na zwolnienie pliku .lock:

< ?php

protected function _waitUnlock($iWaitTimeout)
{
 if($iWaitTimeout)
 {
  try
  {
   // quick first check
   if(is_file($this->_path(false, 'lock')))
   {
    // wait for unlock file
    $iWaitTimeout /= 1000000;
    $iLockTime = microtime(true);
    $bLockWait = true;

    // wait for the file
    try
    {
     while(is_file($this->_path(false, 'lock')))
     {
      $iLockWaitDelta = microtime(true) - $iLockTime;

      if($iLockWaitDelta > $iWaitTimeout && $iWaitTimeout !== true)
       { $bLockWait = false; break; }

      usleep(rand(1, 999));
     }
    }
    // cache lock path does not exists
    catch(Cache_Exception_Runtime $oE) {}

    if(!$bLockWait)
     throw new Cache_Exception_Runtime('Unable to access cache, it is totally locked, after "' . $iWaitTimeout . '" s.');
   }
  }
  // cache lock path does not exists
  catch(Cache_Exception_Runtime $oE) {}
 }
 else
 {
  try
  {
   if(is_file($this->_path(false, 'lock')))
    throw new Cache_Exception_Runtime('Unable to access cache, it is currently locked, after "' . $iWaitTimeout . '" s.');
  }
  // cache path does not exists
  catch(Cache_Exception_Runtime $oE) {}
 }
 
 return true;
}

?>