<?php

/**
 * Przykładowe ustawienie hasła użytkownikowi.
 * Zwrócone pola tablicy to pola rekordu użytkownika
 * w bazie danych.
 */
function SetUserPassword($sPass)
{
  
$sSalt VframeApp_Crypt::salt($sPass);
  
  return array
  (
    
'pass' => VframeApp_Crypt::encode($sPass$sSalt),
    
'pass_salt' => VframeApp_Crypt::salt($sPass),
  );
}

/**
 * Sprawdzenie, czy podano prawidłowe hasło.
 * Argument $sPass to odkodowane hasło wprost
 * z tablicy $_POST podane w formularzu logowania.
 */
function CheckPassword($sUser$sPass)
{
  
// pobieramy dane użytkownika z bazy danych
  // przykładowa implementacja
  
$aUser UserModel::Get($sUsertrue);
  
  return 
VframeApp_Crypt::compare($aUser['pass'], $sPass$aUser['pass_salt']);
}

?>