<?php

final class VframeApp_Crypt
{
  
/**
   * Metoda sprawdza, czy podane has這 jest prawid這we
   * 
   * @access public
   * @param string sPassCompare zakodowane has這
   * @param string sPass podane has這
   * @param string sSalt s鏊 zakodowanego has豉
   * @return boolean
   */
  
public static function compare($sPassCompare$sPass$sSalt)
  {
    return (
$sPassCompare == self::encode($sPass$sSalt));
  }
  
  
/**
   * Metoda hashuje has這 u篡waj鉍 podanej soli
   * 
   * @access public
   * @param string sPass
   * @param string sSalt
   * @return string
   */
  
public static function encode($sPass$sSalt)
  {
    return 
md5($sSalt md5($sPass $sSalt));
  }
  
  
/**
   * Metoda tworzy s鏊 podanego has豉
   * 
   * @access public
   * @param string sPass
   * @return string
   */
  
public static function salt($sPass)
  {
    return 
substr(md5(microtime() . substr($sPass03)), 05);
  }
}

?>