<?php

  $sRequest 
'http://example.com/login.php'// adres do strony logowania
  
$oRequest = new HttpRequest($sRequestHTTP_METH_POST);
  
$oRequest->setPostFields(array
  (
    
'username' => $oInput->post('login'), // login z forumarza logowania w cms...
    
'password' => $oInput->post('pass'),  // ...oraz haslo.
    
'login' => 'Zaloguj',
  ));
  
  
$oRequest->send();
  
  
// przechwytujemy ciasteczka oraz wysylamy je uzytkownikowi
  
foreach($oRequest->getResponseCookies() as $oCookie)
    foreach(
$oCookie->cookies as $sCookieKey => $sCookieValue)
      
setCookie($sCookieKey$sCookieValue$oCookie->expires$oCookie->path);

?>